dr inż. Piotr F. Borowski

Pulikacje Recenzowane

1. Borowski P., Golisz E., Izdebski W., Changes in the legal conditions of transport biofuels in Poland on the background of the European Union, Technology Audit and Production Reserves, No 1/2(15), 2014, p.45-48.

2. Golisz E., Kupczyk A., Borowski P., Szwarc M., Problemy z redukcja emisji CO2 biopaliw transportowych w Polsce cz.1., PFiOW, Nr 1/2014, s.16-17.

3. Golisz E., Samson-Bręk I., Borowski P., Kupczyk A., Konieczne zmiany w sektorze biopaliw transportowych w Polsce, GMiL, Nr 11/2013, s.2-12.

4. Borowski P., Strategy of Adaptation in the Contemporary Companies on the Example of European Energy Market, International Conference Proceedings of PSRC, Dubai 2012, 1, 99-102.

5. Borowski P., Adaptation as a Mode of the Company Development in Changeable Environment, International Conference Proceedings of PSRC, Dubai 2012, 1, 153-156.

6. Współczesne zagadnienia rozwoju sektora rolniczego i energetycznego, SGGW 2010.

7. Energetic and ecological aspects of agricultural production, WULS 2010.

8. Selected problems of soil tillage systems and operations, WULS 2010.

9. Piotr F. Borowski, H. Kursat Celik, Evaluation – one of the most important step in fund management process, Zarządzanie i Edukacja 2009, nr 63, s. 45-52.

10. Planowanie i zarządzanie w energetyce, SGGW 2009.

11. Borowski P., Regulacje w sektorach gospodarki, Myśl Ekonomiczna i Prawna, 4/2009.

12. Konkurencyjność przedsiębiorstw energetycznych w Polsce, Organizacja i Kierowanie, nr 4/2008, s.105-119.

Publikacje naukowe inne

1. Adaptation Strategy of the Energy Companies to the Energy Sector Policy and Regulation in the Sustainable Development Context, International Journal of Engineering and Innovative Technology (Impact Factor 1.895), Vol.3, Issue 1, July 2013.

2. Strategy of Adaptation as a Mode of Development in the Contemporary Companies on Energy Sector Examples, 2nd International Conference on Energy Systems and Technologies (ICEST 2013), 18 – 21 Feb. 2013, Cairo, Egypt.

3. P. Borowski, B. Kujawski, Adaptacyjność przedsiębiorstw sektora energetycznego, Przegląd Organizacji, 8/2012.

4. P. Borowski, Adaptacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw sektora energetycznego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Łódź 2012

5. Biopaliwa transportowe w Polsce. Stan obecny i perspektywy. A. Kupczyk, P. Borowski, M. Powałka, D. Ruciński, Wydawnictow WEMA 2011.

6. P. Borowski. Energy, agriculture and climate change under tight EU regulations. International Conference on Energy Systems and Technologies (ICEST 2011). 11-14 March 2011, Cairo, Egypt.

7. Transportation Development Towards the Energy Independence and CO2 Reduction, Jordan International Energy Conference, 2011.

Publikacje popularnonaukowe

1. P. Borowski, Rolnictwo energetyczne odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie energii, Agrotrendy, 1/2010, s.66-69.

2. P. Borowski, Nowe kierunki rozwoju energetyki lokalnej, Agro Trendy 2010, nr 2, s. 70-72.

3. P. Borowski, Konkurencyjność na rynku energii – teoria czy rzeczywistość? Agro Trendy 2010, nr 3, s. 74-76.

4. P. Borowski, Energetyka kluczem rozwoju gospodarczego, Agro Trendy 2010, nr 4, s. 74-76.

5. P. Borowski, Jubileusz i konferencja, Czysta Energia, nr 11(99)/2009, s.60.